Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knights of Honor

9. 11. 2007

Knights of Honor

Jde o vydařenou strategii, která se nehraje jak je zvykem na jednotlivé levely, ale jde o celistvou hru, ve které máte jediný cíl a to stát se vládcem celé Evropy. Samotná hra pak má čtyři konce:

 1. Protivníci vás zničí a nemáte žádné město a vládce. Toto by se teoreticky nemělo stát, ale člověk nikdy neví :).
 2. Opakem je pak konec hry tím, že získáte všechny provincie a není vlastně proti komu hrát. V poslední části hry jde však již jen o čas a hra proto z toho důvodu, že máte absolutní převahu ztrácí na přitažlivosti.
 3. Necháte se zvolit vládcem Evropy. Trochu drahá záležitost, protože přízeň na volbu si získáte jen dobrou diplomacií a dary. Rada je asi takováto, získejte tak 20 provincií a pak vše zaměřte na dobré vztahy s okolím a na obchod. Tím získáte dostatek peněz pro dary jednotlivým vládcům a pak už jen doufejte, že vás ve volbě zvolí. Před volbou si hru však uložte protože po nezdaru se na vás všichni vrhnou.
 4. Získáním všech výhod říše tě automaticky pasuje na vládce Evropy. No a k tomuto cíli hry by vám měl pomoct tento návod a nebo spíš popis jednotlivých možností

Královský dvůr

V čele vaší říše stojí vládce, který má titul podle toho za jakou kulturu hrajete (král, císař, sultán, car ...). Protože hru nedohrajete za život jednoho vládce, ale možná až za pár desítek pokolení, věnujte vládci pozornost. Jeho smrt (stářím, ve válce, vraždou ...) totiž znamená vždy nějaké problémy. Ty nejmenší jsou určitým poklesem spokojenosti, ale jakmile král nemá dědice následuje nepředvídaná situace. Vlády se může ujmout někdo od dvora a pak je vše v pořádku, ale jakmile uplatní někdo dědické právo, můžete přijít o většinu dobitých provincií. Proto jakmile princ vyroste, snažte se ho co nejdříve oženit a tím si zajistíte, že až se dostane k moci získáte v krátké době dědice (i toto však neplatí na 100%, protože se vám třeba objeví zpráva že královský rod nemůže mít dědice). Dále věnujte pozornost i tomu, kdo bude následovníkem, jestliže máte víc princů. Každý princ má totiž u sebe informace o svých schopnostech a tak následníkem zvolte třeba druhorozeného. Nepodařilo se mi zjistit, zda toto nemá nějaké vedlejší účinky. Schopností je pět a čím více hvězdiček tím lépe.

 1. Ekonomika - celkový přínos říše bude větší a je-li král obchodníkem, získáte další bonus.
 2. Diplomacie - protivníci s vámi budou snadněji podepisovat diplomatické dohody.
 3. Válečnictví - armády dostanou bonus morálky.
 4. Špionáž - vaši špehové budou mít větší úspěch na svých misích.
 5. Náboženství - zvyšuje schopnosti klerika (kněze) a urychluje konverzi na jiné náboženství.

Samotná dynastie má několik zákonitostí. Vládce se musí oženit, aby mohl mít potomky, ale po jeho smrti zmizí všechny jeho děti mimo dědice. Během života ale potomků můžete dost dobře využít.

Princezna

Je rozporuplná postava hry. Jestliže se vám jí podaří vdát, získáte s její zemí lepší vztahy a tím možnost podepsat nějakou smlouvu. Váš špion v oné zemi dostane bonus a další, stane-li se princezna královnou. Naproti tomu její manžel získává dědický nárok na vaše území a to může být někdy dost problematické.

Princ

Je následníkem trůnu a jako manžel nějaké cizí princezny získává dědický nárok na část provincií (1-3). Tento nárok můžete buď přijmout, anebo odmítnout. Podle vaší volby se upraví vaše vztahy z onou říší. Jestliže si princ nevezme žádnou princeznu, může se oženit s nějakou neurozenou ženou, ale tuto volbu nemůžete ovlivnit. Další výhodou prince je, že může zastávat nějakou funkci u dvora a nemusíte mu za to platit.

Rytíři

Ke dvoru si můžete (nebo spíš musíte) najmout rytíře a to do maximálního počtu devíti. Já jsem to dělal tak, že jedno místo zastával král a druhé princ (při smrti krále pak sice bylo jedno místo volné dokud princ nevyrostl, ale hlavně zezačátku to bylo výhodné z důvodu peněz). Na další místa si pak najměte rytíře a to podle toho, jakou volíte taktiku. Pamatujte si však, že "mzda" rytířů není násobkem, ale čím jich máte víc tím je cena vyšší. Rytíře pak můžete najmout do šesti různých funkcí

Builder – stavitel.

Funkce kterou jsem moc nevyužíval, ale tím netvrdím, že je zbytečná. Díky staviteli se města vyvíjejí rychleji a v provincii, kterou má na starosti je víc dělníků. Provincii můžete samozřejmě podle potřeby měnit a tím si hlavně zezačátku zajistíte rychlejší rozvoj

Landlord – starosta.

Umožňuje mít v provinciích více lidí a tím větší přínos z daní, rozděluje potraviny a hlavně při obléhání je to důležitá věc, populace roste rychleji a tím získáte rychleji v daném městě armádu

Cleric – kněz.

Velmi důležitá postava ve hře. S jeho pomocí zrušíte v dobité provincii stesk po bývalém panovníkovi, konvertuje provincii jiného vyznání na vaší zbožnost, vládne-li nějaké provincii stoupá v ní počet knih a je-li velmi zkušený tak po smrti papeže nebo patriarchy se může postavit do čela dané církve.

Merchant – obchodník.

S jeho pomocí můžete obchodovat s ostatními provinciemi (musíte mít s nimi obchodní smlouvu) a tím zajistit příjem do pokladnice. Vládne-li nějaké provincii, stoupne v ní příjem.

Spy – špion.

 Špiona můžete poslat do nějaké cizí provincie a tam pak vykonává záškodnické akce podle toho, na jakou funkci ho v dané provincii najmou. Špeh však může být odhalen a uvězněn. Naproti tomu samozřejmě mohou i protivníci vyslat špeha k vám. Toho nejlépe odhalíte tak, že najmete-li si špeha a nedáte mu úkol. On pak prověří vaše rytíře a zrádce s největší pravděpodobností odhalí.

Marshall – maršál.

Nejhlavnější postavy ve hře. S jejich pomocí si můžete najmout armádu a podnikat útoky do dalších provincií. Pamatujte si, že rychlost pohybu po mapě je závislá na tom, jaké jednotky jsou u maršála. Proto si vytvořte armády ze samých jezdců a ty používejte k rychlým přesunům po mapě. Naproti tomu jednotky s obléhajícími stroji jsou nejpomalejší. Maršál v bitvách získává dovednost - body, které se projeví hvězdičkou u jeho podobizny. Tu pak využijte k získání nějaké dovednosti. Každý maršál jich může získat šest a to ve třech úrovních.

 • Admiral (Admirál).
  Armáda k nalodění nepotřebuje přístav a získává útočný bonus v námořních bitvách. Na moři se pak pohybuje rychleji.
 • Archery Master (Mistr lukostřelby).
  Jednotky se střelnými zbraněmi získávají rychleji zkušenosti.
 • Ballistics (Bailstika).
  Jednotky mají přesnější mušku a způsobí větší škody. Navíc mohou střílet zápalné šípy.
 • Cavalry Master (Mistr jezdectva).
  Jednotky na koních získávají zkušenosti rychleji.
 • Conqueror (Dobyvatel).
  Armáda má na cizím území morálku a je sebevědomější.
 • Dread (Hrůza).
  Morálka nepřátel je z důvodu strachu nízká.
 • Endurance (Výdrž).
  Jednotky mají větší výdrž.
 • Enforcer (Vymahatel).
  Armáda při rabování získá větší kořist.
 • Engineering (Inženýrství).
  Díky této schopnosti můžete armádu vybavit pokročilými obléhajícími stroji.
 • Fanatic (Fanatik).
  Při boji s armádou jiného vyznání je morálka armády vyšší.
 • Healer (Léčitel).
  Maršál dokáže zaplnit některá ztráty v armádě.
 • Iron Fist (Železná pěst).
  Armáda je efektivnější protoi rebelům a má proti nim vyšší útočný bonus.
 • Jousting.
  Maršál a jeho vojáci mají v boji jeden na jednoho vyšší útočný bonus.
 • Leadership (Vůdcovství).
  Morálka armády je vyšší než normálně.
 • Learning (Učení).
  Maršál získává rychleji zkušenosti a dovednosti.
 • Logistics (Zásobování).
  Armáda při pochodu spotřebuje mnohem méně zásob.
 • Manoeuvre (Manévrování).
  Jednotky se pohybují v bitvách rychleji.
 • Siegecraft (Obléhání).
  Útočné a obrané bonusy při obléhání, anebo obraně města.
 • Spear Mastery (Mistr v boji s kopím).
  Jednotky s kopím získávají zkušenost rychleji než obvykle.
 • Night Stalker (Noční stopování).
  Jednotky získávají útočný bonus při nočních střetech.
 • Strategist (Stratég).
  Armáda pochoduje rychleji a tím je lepší v pronásledování nepřátelských jednotek.
 • Sword Mastery (Mistr šermíř).
  Šermířské jednotky získávají zkušenost rychleji než normálně.
 • Tactics (Taktika)
  Armáda dostane útočný a obranný bonus při přepadu opevněných tábořišť. Navíc armáda může sama vytvořit opevnění.

Diplomacie.

Jde o základní taktiku hry. Bez diplomacie nejste schopni uzavřít sňatek, obchod, mír, anebo válku. Diplomacie pak upravuje vztahy mezi vámi a ostatními provinciemi. Celá hra je postavená na různých smlouvách a vztazích mezi vládci. Neplatí přitom, že můžete například obchodovat jen s tím se kterým máte dobré vztahy, ale šance na obchod je lepší. U každé země je proto údaj, jaký s ní máte vztah (nenávist - přátelský) a jaké vás spojují smlouvy (svatba, obchod, spojenectví).

Trade Agreement ( obchodní smlouva).

Uzavřením obchodní smlouvy může váš obchodník s danou zemí obchodovat a to pro zisk a nebo dovážet potřebné zboží. Jakmile přidělíte k této zemi obchodníka, stoupne váš vzájemný vztah. Odvoláním obchodníka se naopak vztahy zhorší a tak tyto změny moc neprovádějte.

Pack of Non-Agression (smlouva o neútočení).

Pro podepsání této smlouvy musíte mít uzavřenou obchodní smlouvu a po dobu platnosti smlouvy vás uvedená země nenapadne a ani vy jí nemůžete napadnout. Zrušením této smlouvy bude pro vás znamenat ztrátu důvěryhodnosti u ostatních zemí a klesne vám Kingdom Power.

Alliance Pact (smlouva o spojenectví).

Vyšší dohoda o partnerství mezi zeměmi. Tato smlouva vás však zavazuje k jejímu plnění a jakmile vás uvedená země vyzve k plnění smlouvy, dostanete opět na výběr a to buď smlouvu dodržet a nebo ne. Nedodržením rapidně klesne věrohodnost vaší země a Kingdom Power se sníží až o 5 bodů. To je velmi nepříjemná věc ale naproti tomu získáte pomocníka proti jiné zemi, se kterou jste ve válce. Proto doporučuji smlouvu vždy dodržet, i když pak proti dané zemi třeba ani nezaútočíte.

Royal Wedding (královský sňatek).

Svatbou prince a nebo krále si nejspíš zajistíte následníka a svatbou princezny se vztahy s danou říší o hodně zlepší.

Ukončení války.

Jestliže jste s nějakou zemí ve válečném vztahu, můžete se pokusit uzavřít příměří. Podle toho jak je válka vyrovnána může nastat několik alternativ:

 • Protivním nemusí mír přijmout.
 • Ukončení války je bez dalších podmínek.
 • Ukončení války může být podmíněno nějakou kompenzací a to buď z vaší a nebo protivníkovy strany. Kompenzace může být v podobě zlata, provincie a nebo vazalství.

Vassalage (vazalství).

Každá země, která je pod správou jiné země musí platit Tribut, ale získá tím silného spojence.

Dar.

Pomocí darů si zajistíte lepší vztah s danou zemí. To vám může pomoc při volbě vládce Evropy a nebo při podpisu nějaké smlouvy. Darem se dá uplatit země, která vám z důvodu dodržení smlouvy s jinou zemí vyhlásila válku. Samotný dar v tomto momentě však nemusí mít dlouhé trvání a proradná země vám za chvíli i přes úplatek válku vyhlásí znova.

Náboženství.

Ve hře jsou čtyři druhy náboženství a každé z nich má své výhody a nevýhody. Proto si tuto volbu dobře rozmyslete. Vyznání se dá sice v pozdější době změnit, ale stojí nemalé peníze.

Catholic (křesťanské).

Představitelem církve je papež a toto vyznání je běžné v západní části Evropy. Neměli by jste válčit s ostatními katolickými zeměmi a musíte udržovat dobré vztahy s papežem. Jakmile se totiž papeži zdá, že se nechováte správně, může vás exkomunikovat (vyloučit z církve) a dokonce na vás poslat křížovou výpravu.

Orthodox (Orthodoxní).

Představitelem církve je patriarcha a toto vyznání je běžné spíš v jihovýchodní Evropě. Zde záleží za jakou říši hraješ. Země jsou totiž podřízené Byzantské říši a zato dostáváš bonusy v podobě zlata a zbožnosti. Armáda má však menší morálku. Jakmile budeš mít na dvoře pěti hvězdičkového Klerika (nesmí být členem královské rodiny), můžeš vyhlásit nezávislost a získáš větší počet knih a větší morálku vojska. Naproti tomu ztratíš zbožnost a bonusy na zlato. Tvůj patriarcha však začne stárnout jako členové královského rodu a v momentě jeho úmrtí musíte mít na dvoře dalšího pěti hvězdičkového Klerika, jinak přijdete o nezávislost. Jestliže však budete hrát za Byzantskou říši, budete mít všechny výhody a navíc budete dostávat poplatky od podřízených zemí.

Muslim (Muslimské).

Toto náboženství vzniklo v severní Africe a ve střední východě Evropy. Vaše armáda má vyšší morálku a nemáte žádného vůdce. Přibude však volba vyhlásit Džihád a ten slouží k obraně území. Lidové armády pak napadají všechny vetřelce, které vniknou na jejich území.

Paganism (Pohanství).

Negativně se projevuje na příjmech a nevybírá se zbožnost.

Volby v náboženství.

 • Konverze - po dobytí provincie můžete změnit její náboženství (je-li odlišné od vašeho). Odlišné náboženství totiž zvyšuje nebezpečí rebelie. Na tuto akci využijte jen pěti hvězdičkového Klerika, ale i jeho velká zkušenost neznamená 100% úspěch.
 • Stesk - po dobytí provincie obyvatelstvo teskní po bývalém králi. Tento negativní vliv sice časem zmizí, ale Klerik dokáže toto okamžitě odstranit a tím je v provincii větší klid
 • Změna náboženství - tato akce stojí hodně peněz a aspoň jedna země musí mít náboženství, které chcete nastolit.

Náboženské postavy.

 • papež - představitel katolické církve. Může exkomunikovat některá království a vyhlásit proti někomu i křížovou výpravu. Papež stárne a jeho nástupcem se stává ten, kdo má nejvyšší úroveň. Papežem se tedy může stát i váš Klerik
 • petriarcha - nemá ve hře nijakou speciální funkci.